Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2009

Last meeting - Nov 28

Đây là buổi meeting cuối của nhóm trước khi thi.
- Chia sẻ kinh nghiệm đi thi của người thi trước
- Review mock test
- Review một số dạng câu hỏi và cách làm bài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét