Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

New CISA Dec 2009 exam location: HoChiMinh, Vietnam

Sau khi gửi danh sách 7 thành viên của nhóm đã đăng ký thi CISA và đóng tiền đầy đủ ngày 20/7, hôm nay (30/7) ISACA đã thông báo qua email là sẽ chuyển mọi người qua địa điểm thi mới: 9727 - HoChiMinh, Vietnam. Cụ thể thi ở đâu (hotel hay university nào) thì phải đến gần lúc thi mới biết. Địa điểm này chưa được cập nhật trên danh sách địa điểm thi CISA của IS và có lẽ sẽ không được cập nhật. Công nhận ISACA hỗ trợ việc lập địa điểm thi mới rất đơn giản và nhanh chóng (so với CISSP :(). Có lẽ đó là lý do nên thi CISA :).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét