Thứ Năm, 11 tháng 6, 2009

Khởi động!

All,

Nhóm sẽ có buổi họp đầu tiên để khởi động chương trình CISA.
- Thời gian: 9:30 AM - 11:00 AM, thứ 7, 13/6/2009
- Địa điểm: đã gửi email cho group
- Nội dung: đã gửi email cho group

Hẹn gặp các bạn ngày thứ 7.

Update: nhóm đã gặp mặt toàn bộ thành viên và thống nhất
  • Nhóm sẽ họp 2 tuần một lần
  • Thời gian: 9:00 AM - 12:00 PM, Chủ Nhật
  • Hạn chót đăng ký thi: 15/07/2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét